0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 437 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Anh là Ngô Bình, một phạm nhân chuẩn bị ra tù.

Ngô Bình vừa xuất hiện, trưởng ngục Lý Thịnh Quốc đã vội vàng bước tới rồi cười nói: “Chú em, chúc mừng chú cuối cùng cũng được ra tù rồi!”

Những người khác cũng đồng thanh nói: “Chúc mừng bác sĩ Ngô ra tù!”

Ngô Bình chắp tay với mọi người rồi đáp: “Hẹn ngày tái ngộ!”