0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 728 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Phương Nguyên xuyên việt đến Đường Triều, trở thành Vũ Lăng huyện Huyện Lệnh.

Trải qua năm năm thống trị, Vũ Lăng huyện xây dựng đường xi măng, nhà khách, hội sở, nhà máy, Trà phường, kinh tế vượt mức quy định, nông nghiệp phát đạt

Trinh Quan hai năm, thiên hạ đại hạn, Dịch châu chấu tàn phá, dân gian tin nhảm Hoàng Đế Thất Đức đưa đến, đủ loại quan lại bức bách Lý Thế Dân hạ tội mình chiếu.

Ở Lý Thế Dân bó tay toàn tập lúc, ban ngày vào mộng, mơ thấy nam phương có một ứng mộng Hiền Thần có thể giải quyết trừ chính mình khốn cảnh, vì vậy vi hành một đường hướng nam, cuối cùng đến Vũ Lăng huyện

// đang ra 500c ~