0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 1K lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Lâm Vũ xuyên qua Đại La thế giới, thức tỉnh Đại Đạo Chi Thụ, nhưng tinh luyện vạn vật chúng sinh kinh diễm quá khứ, ký kết đạo quả!

Nhìn một chút công pháp cơ bản « Hành Khí Quyết », tinh luyện « Hành Khí Quyết » sáng lập người Tam Bảo Tiên Tôn, vì thương sinh mở pháp đạo chi kinh diễm quá khứ!

Ký kết 【 Đốn Ngộ Đạo Quả 】, phàm là tu hành, thời thời khắc khắc ở vào đốn ngộ trạng thái!

Nhìn một chút “Tàn Kiếm Phù Đồ”, tinh luyện Phù Đồ Kiếm Chủ nhất kiếm tây lai, giết sạch Yêu Thần ba trăm vạn chi kinh diễm quá khứ!

Ký kết 【 Kiếm Chi Đạo Quả 】, phàm là kiếm đạo, nâng trái ngược một vạn, nhà ngươi giữ nhà kiếm đạo, nhìn một chút chính là ta rồi!

Càng làm Lâm Vũ khiếp sợ là. . . Không chỉ công pháp, Tiên Khí, thậm chí cả trận pháp, đan dược, tiên sơn, cấm địa đều như thế có thể!

“Cái gì? Thượng cổ tiên sơn Ngọc Kinh, ẩn chứa lập tức thành tiên chi pháp, đến nay không người hiểu thấu đáo?”

“Minh Hà cuồn cuộn, ẩn tàng Lục Đạo Luân Hồi chi bí?”

“Tới tới tới, mau để cho ta nhìn một chút!” . . .

Kể từ đó, một vị cường hãn không nói đạo lý, để vô số thượng cổ tiên nhân đều vì đó hít thở không thông kinh khủng tồn tại ra đời!