0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 190 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Tần Phong không thể giải thích được xuyên việt đến triều nhà Tần nhất thống sáu quốc trước, bị Tần Thủy Hoàng nghe trộm tiếng lòng.

Liền hai người mở ra đấu trí đấu dũng khôi hài hằng ngày.

“Tần Phong, trẫm hỏi ngươi, tử bất ngữ quái lực loạn thần là cái gì ý tứ?”

“Phu tử không muốn nói chuyện cùng ngươi, cùng sử dụng quái lực đưa ngươi đánh tới thần trí không rõ!”

“Sáng nghe đạo, chiều chết cũng không hối tiếc đây?”

“Sáng sớm biết rồi đi nhà ngươi con đường, buổi tối liền đi qua giết chết ngươi.”

“. . . .”