0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 334 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

【 dị thế + phát triển + không gái chủ + làm ruộng 】

Lý Thành xuyên qua đến thế giới khác, ngoài ý muốn mặc thành một gốc Tiểu Hạnh Thụ!

Đang muốn triệt để bày nát, lại ngoài ý muốn mở ra thức tỉnh hệ thống!

Đối mặt nhân tộc muốn san bằng cả tòa rừng rậm.

Lý Thành vì tự vệ, không ngừng đối rừng rậm thực vật cùng những động vật thức tỉnh linh trí, không ngừng quán thâu bảo vệ ý nghĩ của nó.

Tảng đá? Cho nó quán thâu nhật nguyệt tinh hoa, tảng đá cũng có thể biến thành thông minh Malphite!

Bé thỏ trắng? Cho hắn thức tỉnh một chút viễn cổ huyết mạch, tam nhãn sáu tay thỏ tai dài gặp qua không?

Thẳng đến có một ngày, thế nhân cũng không dám lại đặt chân vùng rừng rậm này. Lý Thành mới đột nhiên giật mình, hắn đã vô địch!