0
Bình chọn của bạn
Xếp hạng
N/A - Truyện có 2 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Người đăng
admin
Tình trạng
Đang ra
0 bình luận
Thêm vào Tủ truyện

Diệp Trần xuyên qua đến toàn dân có thể chuyển chức thời đại, phó bản cùng bí cảnh trải rộng hiện thực, kỳ ngộ cùng khiêu chiến cùng tồn tại.

Toàn dân có thể chuyển chức thành nghề nghiệp giả, thu hoạch nghề nghiệp kỹ năng, chống cự phó bản cùng bí cảnh chuông quái vật, thăng cấp mạnh lên, mới có thể thủ hộ cái thế giới này, trở thành đỉnh phong giống như tồn tại.

Thế mà, Diệp Trần ở xuyên qua tới về sau, chuyển chức trở thành một cái sinh hoạt nghề nghiệp, Kiến Tạo Đại Sư.

Thu hoạch 2 cái Thần cấp thiên phú: Kiến Tạo Chi Tâm: Vô luận kiến tạo bất luận cái gì kiến trúc, đều có thể trong nháy mắt hoàn thành, lại tổng thể hiệu quả tăng phúc 10 lần, công trình kiến trúc điểm sinh mệnh 100% hồi phục.

Thương Hại Chuyển Di: Địch nhân đối Kiến Tạo Đại Sư thương tổn toàn bộ chuyển dời đến phụ cận công trình kiến trúc lên, công trình kiến trúc không biến mất, Diệp Trần sẽ không phải chết.

“Gặp qua đem tháp phòng ngự phủ kín toàn bộ phó bản sao?”

“Gặp qua nằm liền đem cấp thiên tai phó bản cho cày đơn sao?”

“Ngươi có trăm vạn yêu ma, nhưng ngươi gặp qua một pháo oanh xuyên toàn bộ thế giới sao?”

“Ta, một người có thể chống đỡ vạn quân, vạn vạn quân!”