0
Bình chọn của bạn
Xếp hạng
N/A - Truyện có 1 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Người đăng
admin
Tình trạng
Đang ra
0 bình luận
Thêm vào Tủ truyện

Lâm Vân mang theo đạo vực trong trò chơi (nát bét khi xuyên, không thành hệ thống mà thành Tiên Thiên Pháp Bảo phụ trợ), xuyên qua đến thời kỳ thái cổ Hồng Hoang, lúc này Ma Tổ La Hầu hưởng dự nổi danh, Đạo Tổ Hồng Quân thanh danh không hiện.

Nhìn xem Hồng Hoang vạn tộc trong Hồng Hoang chỉ hiểu được lĩnh hội tự thân tiên thiên đạo vận, Lâm Vân đột nhiên có một cái to gan lớn mật ý nghĩ.

Đạo Tổ trong Hồng Hoang, chẳng lẽ nhất định phải thành lập Tử Tiêu Cung, truyền đạo 3000 khách, truyền xuống pháp thành Thánh, mới có thể được xưng là Đạo Tổ sao?

Như hắn lấy Hồng Hoang chúng sinh làm hòn đá tảng, từ dưới đáy làm lên, truyền đạo chúng sinh, dẫn theo Hồng Hoang chúng sinh đặt chân Đại La cảnh giới, bước vào Thánh cảnh, phải chăng cũng có thể làm cái kia trong Hồng Hoang, duy nhất Đạo Tổ?

. . .

Cảnh báo:

Truyện không phải truyền thống Hồng Hoang lưu mà là một thế giới Hồng Hoang chưa có Tiên đạo. Nhiều chương bày ra thế giới quan, hệ thống tu luyện sẽ giải thích rất nhiều có thể nói là nước lênh láng. Nếu như muốn đổi gió sau khi đọc quá nhiều truyền thống Hồng Hoang lưu thì tiếp tục vào đọc mặc dù uống nước hơi nhiều.

— Tóm tắt các thiết lập trong truyện—–

Tiên thiên đại đạo:

Tiên thiên đại đạo chỉ là 3000 Đại Đạo, cũng chính là lúc trước trở ngại Bàn Cổ khai thiên tích địa 3000 Hỗn Độn Ma Thần chỗ tu luyện đại đạo.

3000 tiên thiên đại đạo trước tại Hồng Hoang tồn tại, cho nên là tiên thiên đại đạo.

Hậu thiên đại đạo:

Tiên thiên đại đạo tại Hồng Hoang mở ra sau, tại va chạm nhau ở giữa, sinh ra vô số biến số.

Mà những thứ này biến số chính là hậu thiên đại đạo hình thức ban đầu.

. . .

Tiên Thiên Pháp Bảo: là pháp cụ hiện ra bảo vật. là đạo pháp của bản thân kéo dài.

Tiên Thiên Linh Bảo: Là trời sinh đạo cụ hiện ra bảo vật, Tiên Thiên Chí Bảo cũng thuộc Tiên Thiên Linh Bảo khác nhau là Tiên Thiên Chí Bảo là một đạo thượng vị cụ hiện ra.

. . .

Tiên Thiên Thần Ma: sinh ra chấp chưởng 3000 tiên thiên đại đạọ.

Tiên Thiên Thần Linh: sinh ra chấp chưởng chi nhánh của 3000 đại đạọ.

Hậu Thiên Sinh Linh: do Tiên Thiên Thần Ma, Tiên Thiên Thần Linh điểm hóa mà thành.

. .

Thần Ma cảnh giới:

+Chưởng Đạo (đồng đẳng với Thiên Tiên, Chân Tiên, Huyền Tiên của Tiên đạo)

+Bất Hủ (đồng đẳng với Kim Tiên, Thái Ất của Tiên đạo),

+Đạo Chủ (chấp chưởng một đạo , giống như là Đại La cảnh giới của Tiên đạo)

+Hỗn Nguyên