0
Bình chọn của bạn
Xếp hạng
N/A - Truyện có 6 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Người đăng
admin
Tình trạng
Hoàn thành
0 bình luận
Thêm vào Tủ truyện

“Ta Đơn Phúc xin thề, vào Tào doanh sau, cả đời không hiến một kế một sách!”

Thiếu niên Từ Phúc xuyên việt trở thành Từ Thứ, bởi vì thề với trời, nhưng bất ngờ thu được nhật ký hệ thống.

Chỉ cần viết nhật ký thì có các loại phần thưởng phong phú.

【208 năm hạ, lập tức quát gió đông, Chu Du lửa đốt Xích Bích, Tào nhân thê bại tẩu đường Hoa Dung, lão tử trước tiên chạy trốn! 】

【208 năm thu, Hoa Đà cũng bị lão Tào giết chết, không phải vậy hắn nhất định có thể cứu sống Tào Xung, đáng tiếc đáng tiếc! 】

【213 năm xuân, làm Ngụy vương có gì đặc biệt, thiên hạ này sớm muộn là Tư Mã gia! 】

Vốn tưởng rằng chỉ là chính mình nhổ nước bọt, lại phát hiện lịch sử phát sinh thay đổi.

Tào Tháo Xích Bích đại thắng, phong Tào Xung vì là thế tử, Hoa Đà thành quốc y, Tư Mã bộ tộc toàn gia bị giết.

Càng khó mà tin nổi chính là, Tào Tháo lại còn đem con gái gả cho Từ Phúc, một kế một sách không hiến, dĩ nhiên phong Từ Phúc là quân sư tế rượu.

Nhiều năm sau, thiên hạ nhất thống, Tào Tháo lôi kéo Từ Phúc tay nói: “Nguyên Trực, có cái gì không thể ngay mặt nói sao? Nhất định phải viết nhật ký?”