0
Bình chọn của bạn
Xếp hạng
Hạng: 86 - Truyện có 30 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Người đăng
admin
Tình trạng
Đang ra
0 bình luận
Thêm vào Tủ truyện

30 năm trước ,

Lưu tinh trụy , Thần Khư hiện!

Có thần linh từ bên trong đi ra , lấy nhân loại làm thức ăn.

Kể từ ngày đó , nhân loại bắt đầu trở thành thần linh thức ăn ,

Trừ ta!

Bởi vì ta lấy thần linh làm thức ăn.