4.5
Bình chọn của bạn
Đánh giá
Nghe Nói Ta Kiếp Sau Là Diệt Thế Ma Đầu 4.5/5 của 2 bình chọn
Xếp hạng
Hạng: 2 - Truyện có 9 lượt xem hàng tháng
Tác giả
Thể loại