0
Bình chọn của bạn
Xếp hạng
N/A - Truyện có 20 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Người đăng
admin
Tình trạng
Đang ra
0 bình luận
Thêm vào Tủ truyện

Thu đồ đệ một người, mở khóa công pháp tháp, trong tháp công pháp vô số.

Thu đồ đệ ba người, mở khóa Tàng Thư Các, các nội tàng thư vạn quyển.

Thu đồ đệ mười người, mở khóa Thần Binh Các, thần binh lợi khí, đếm không xuể.

Thu đồ đệ năm mươi người, mở khóa Luyện Đan Các, linh đan diệu dược, lấy mãi không hết.

Nắm giữ thu đồ đệ hệ thống Diệp Lâm Tiêu, thông qua không ngừng thu đồ đệ, càng đổi càng mạnh.

Mãi đến tận linh khí triệt để thức tỉnh một ngày kia, làm thế giới rơi vào hắc ám, thế nhân lúc này mới phát hiện, ở Đại Hạ một cái nào đó đỉnh núi nhỏ, càng là nhân gian chỗ an toàn nhất.

Đương đại người còn đang vì sống tiếp mà nỗ lực thời điểm, Diệp Lâm Tiêu đã đang vì tẻ nhạt mà phát sầu. . .