0
Bình chọn của bạn
Xếp hạng
N/A - Truyện có 0 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Người đăng
admin
Tình trạng
Đang ra
0 bình luận
Thêm vào Tủ truyện

【 Cướp quyền vạn triều, sử sách mỹ nữ, thuộc tính tào tặc】

Lý Ngọc xuyên qua vốn không chí lớn, tại trong thanh lâu dựa vào miệng ăn bám.

Lại không nghĩ, vạn triều Nam Đường hoàng đế Lý Dục tìm tới hắn.

Lý Dục: “Ái khanh vậy mà cùng trẫm dáng dấp giống nhau như đúc, như vậy trẫm có cái nhiệm vụ nặng nề giao cho ngươi……!”