0
Bình chọn của bạn
Xếp hạng
N/A - Truyện có 3 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Người đăng
admin
Tình trạng
Đang ra
0 bình luận
Thêm vào Tủ truyện

« Đại Tần + Hồng Hoang »

Hỏi, cha ta đem Thiên Đình sứ giả chặt, hiện tại hắn bế quan để cho ta giám quốc, ta nên làm cái gì?

Xuyên qua là Thủy hoàng đế nhi tử Doanh Tuyên nhìn trước mắt để hắn giám quốc hiểu rõ ý chỉ một mặt mộng bức, đúng lúc này! « chúc mừng kí chủ giải tỏa Nhân Hoàng dưỡng thành hệ thống! » « chúc mừng kí chủ thu hoạch được Nhân Hoàng vị cách! » « chúc mừng kí chủ thu hoạch được môn khách Tửu Kiếm Tiên! » « chúc mừng kí chủ thu hoạch được môn khách Gia Cát Lượng! »…

Thủy hoàng đế xuất quan, nhìn thấy rực rỡ hẳn lên Đại Tần một mặt mộng bức, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Doanh Tuyên: “Nếu không ngươi trực tiếp kế vị a…”