0
Bình chọn của bạn
Xếp hạng
N/A - Truyện có 2 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Người đăng
admin
Tình trạng
Đang ra
0 bình luận
Thêm vào Tủ truyện

【 một đường quét ngang, một đường hát vang, quyền cùng quyền, mỹ nhân cùng rượu, trong nháy mắt che trời! 】

Tống Huyên đi vào cái này huyền huyễn thế giới, hắn phát hiện mình chỉ cần tăng lên kỹ năng độ thuần thục, liền có thể không ngừng tăng lên cảnh giới , chờ cảnh giới đến trình độ nhất định, hắn thậm chí có thể thu hoạch được siêu phàm thoát tục đặc hiệu. . .

【 kỹ năng: Kiện thân 】

【 cảnh giới: 4 cảnh đăng phong tạo cực 1% 】

【 đặc hiệu: Quỷ lưng 】

. . .

【 kỹ năng: Đọc sách 】

【 cảnh giới: 4 cảnh đăng phong tạo cực 1% 】

【 đặc hiệu: Tai thính mắt tinh 】

. . . Từ đó, một đường mở vô song, đăng lâm Thiên Đế vị!