0
Bình chọn của bạn
Xếp hạng
N/A - Truyện có 5 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Người đăng
admin
Tình trạng
Đang ra
0 bình luận
Thêm vào Tủ truyện

Lục Trường Ca thức tỉnh hệ thống, thu hoạch được một con quái thú phân thân, mở ra vô hạn tiến hóa con đường! Phân thân mỗi lần tiến hóa, bản thể đều sẽ đạt được lực lượng cùng kỹ năng phản hồi.

“Phân thân của ngươi thôn phệ Hoàng Kim Quả, ngươi thu hoạch được tư chất ngộ tính phản hồi tăng lên!”

“Ngươi thông qua phân thân phản hồi, thu hoạch được kỹ năng: Ẩn thân Lv4, lực lượng cường hóa Lv 7!”

“Phân thân của ngươi tiến hóa thành công, ngươi thu hoạch được kỹ năng: Băng Sương Thổ Tức, Long Viêm Thổ Tức!”

【 Cứ Xỉ Tích Dịch tiến hóa — — Thanh Lân Ác Ma Cự Tích! 】

【 Thanh Lân Ác Ma Cự Tích tiến hóa — — Băng Sương Ma Nhãn Cự Tích! 】

【 Băng Sương Ma Nhãn Cự Tích lại tiến hóa — — tiền sử Băng Hỏa Long Tích! 】

【. . . 】

Theo nhất giai bắt đầu tiến hóa, cho đến trưởng thành là trong vũ trụ sao trời kinh khủng nhất cự thú!