Bạn Trai Ngươi Có Chân Giữa Thật Khủng
admin 4 tuần trước

Bạn Trai Ngươi Có Chân Giữa Thật Khủng

 Lê Lâm nghe được tiếng giáo thảo và bạn gái của anh làʍ ŧìиɦ trong phòng vệ sinh cách vách.
Đó là nam sinh cô đã yêu thầm một năm.
Giờ khắc này, suy nghĩ điên cuồng thổi quét đại não cô.
Cô nghĩ, nếu mình là cô gái kia… Thì thật tốt biết bao.

Có thể lời nguyện cầu của cô khiến trời xanh cảm động, vào đêm cùng ngày, cô biến thành Ôn Lâm, bị giáo thảo hung tợn đâm vào từ phía sau.
Bắt đầu từ ngày ấy, cô đã có được một kỹ năng kỳ quái.
Chỉ cần cô vừa ý người đàn ông nào, ngày ấy khi đi ngủ cô sẽ hồn xuyên vào bạn gái/vợ/bạn giường của đối phương.
Ngày ngày bị cưỡi, đêm đêm bị cưỡi.

Có thể giáo thảo chỉ có một, nhưng nam thần lại có rất nhiều, Lê Âm quăng lưới rộng, ngủ xong liền chạy, thật mẹ nó kíƈɦ ŧɦíƈɦ.
Nhưng một ngày nào đó, trong lúc vô ý bí mật bị lộ ra, cô phát hiện những người đàn ông kia như nổi điên tìm kiếm chân thân của cô khắp nơi…

Truyện tam quan bất chính, tất cả đàn ông đều thích nữ chính, tôn chỉ duy nhất là khiến nữ chính được sướng, sướng cả thể xác lẫn tinh thần.
Sau khi đi ngủ nữ chủ sẽ xuyên tới trên thân người khác, làʍ ŧìиɦ với nam thần, ngủ xong sẽ biến trở về. Giáo thảo là khởi đầu, kế tiếp sẽ có thêm đủ loại nam thần. Giữa truyện nữ chính quay ngựa, đổi lại bạch bạch bạch bằng chính thân thể của mình.
Convert: Vespertine & Hanlac
Truyện đã edit kịp tác, sẽ cập nhật ngay sau khi tác ra chương.
Truyện do nhóm mình phụ trách: Tháng Ngày Dâʍ đãиɠ Của Tô Đào, Cháu Gái Thành Phố Và Người Chú Nông Thôn, Tỷ Phu Thành Kim Chủ, Tỷ Phu Quá Thô, Triều Vựng (Cưỡng Chế Tính Ái), Anh Trai (Cấm Kỵ). 
 • Chương 1Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 2Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 3Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 4Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 5Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 6Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 7Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 8Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 9Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 10Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 11Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 12Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 13Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 14Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 15Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 16Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 17Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 18Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 19Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 20Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 21Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 22Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 23Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 24Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 25Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 26Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 27Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 28Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 29Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 30Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 31Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 32Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 33Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 34Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 35Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 36Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 37Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 38Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 39Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 40Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 41Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 42Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 43Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 44Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 45Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 46Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 47Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 48Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 49Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 50Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 51Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 52Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 53Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 54Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 55Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 56Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 57Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 58Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 59Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 60Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 61Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 62Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 63Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 64Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 65Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 66Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 67Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 68Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 69Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 70Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 71Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 72Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 73Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 74Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 75Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 76Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 77Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 78Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 79Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 80Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 81Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 82Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 83Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 84Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 85Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 86Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 87Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 88Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 89Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 90Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 91Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 92Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 93Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 94Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 95Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 96Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 97Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 98Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 99Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 100Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 101Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 102Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 103Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 104Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 105Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 106Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 107Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 108Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 109Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 110Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 111Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 112Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 113Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 114Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 115Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 116Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 117Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 118Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 119Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 120Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 121Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 122Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 123Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 124Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 125Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 126Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 127Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 128Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 129Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 130Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 131Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 132Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 133Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 134Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 135Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 136Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 137Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 138Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 139Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 140Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 141Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 142Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 143Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 144Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 145Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 146Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 147Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 148Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 149Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 150Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 151Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 152Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 153Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 154Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 155Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 156Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 157Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 158Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 159Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 160Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 161Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 162Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 163Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 164Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 165Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 166Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 167Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 168Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 169Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 170Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 171Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 172Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 173Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 174Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 175Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 176Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 177Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 178Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 179Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 180Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 181Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 182Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 183Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 184Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 185Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 186Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 187Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 188Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 189Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 190Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 191Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 192Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 193Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 194Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 195Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 196Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 197Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 198Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 199Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 200Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 201Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 202Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 203Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 204Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 205Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 206Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 207Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 208Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 209Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 210Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 211Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 212Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 213Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 214Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 215Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 216Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 217Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 218Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 219Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 220Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 221Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 222Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 223Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 224Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 225Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 226Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 227Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 228Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 229Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 230Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 231Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 232Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 233Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 234Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 235Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 236Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 237Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 238Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 239Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 240Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 241Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 242Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 243Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 244Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 245Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 246Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 247Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 248Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 249Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 250Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc
 • Chương 251Gia Lê Chàng Nãi, Tùy Lộc

0 lượt xem | 0 bình luận
Một sản phẩm của Diendantruyen.Com
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

BÌNH LUẬN

https://hoinhieuchu.com
admin 1 tháng trước
Bà con nhớ ủng hộ Hội Nhiều Chữ nhé ! 😎